?!doctype html> 35ѡ7ͼۺϰ:星酒店加盟-酒店加盟|?/title> <meta name="keywords" content="35ѡ7ͼۺϰ," /> <meta name="description" content="35ѡ7ͼۺϰ:酒店加盟|,国内知名酒店招商加盟|站Q汇集了万余知名加盟q锁酒店品牌Q这里不仅有更详星U酒店加盟品牌介l,更有专业的星U酒店加盟资讯,Ƣ迎q大投资创业者前来挖掘致富商?> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <metaname="applicable-device"content="pc"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//www.yzkdl.com/templets/ncwang/css/style.css"> <link rel="canonical" href="//www.yzkdl.com/xingji/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <div class="nc188_topbox"> <div class="nc188_top mainbox overflow"> <a class="logo" href="/"><img src="//www.yzkdl.com/templets/ncwang/images/logo.jpg" width="164" height="54"></a> <div class="ser"> <form name="formsearch" action="//www.yzkdl.com/plus/search.php"> <input type="hidden" name="q" value="0"/> <input type="text" name="q" id="search-keyword" class="Sinput1" value="输入加盟品牌" onBlur="if (value ==''){value='输入加盟品牌'}" onFocus="if (value =='输入加盟品牌'){value =''}"> <input type="image" src="//www.yzkdl.com/templets/ncwang/images/ss.jpg" class="Sinput2" width="110" height="40" onClick="return Checkfeedback();"> </form> </div> <ul class="x_icon overflow"> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/" title="35ѡ7¼">35ѡ7¼</a></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/jiameng/"><img src="//www.yzkdl.com/templets/ncwang/images/x2.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>品牌大全</p></a></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/news/" ><img src="//www.yzkdl.com/templets/ncwang/images/x3.jpg" width="22" height="22" rel="nofollow"><p>行业资讯</p></a></li> </ul> </div> </div> <div class="nc188_navbox"> <ul class="nav mainbox overflow"> <li class="cur_nav"><a href="//www.yzkdl.com">酒店加盟|?/a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/jiameng/' ><span class="biwj">酒店加盟?/span></a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xm/' ><span class="biwj">酒店目</span></a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/news/' ><span class="biwj">酒店资讯</span></a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/zhanhui/' ><span class="biwj">酒店展会</span></a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/mrt/' ><span class="biwj">酒店名h?/span></a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/baike/' ><span class="biwj">酒店癄</span></a></li> </ul> </div> <div class="loc_box"> <ul class="nav mainbox overflow"> <p class="loc"><a href="//www.yzkdl.com/" title="35ѡ7¼">35ѡ7¼</a> > </p> </div> <div class="brand_188 mainbox overflow"> <div class="brandL"> <div class="brandL_t overflow"><p>加盟品牌</p> <div class="overflow"> </div></div> <ul class="brand188_mbLp"> <li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://uploads.qj.com.cn/images/72615/201811307168989.jpg" width="110" height="110" alt="朵丽c酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a target="_blank" rel="nofollow">朵丽c酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0-100?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">明航酒店集团旗下_ֿ打造的音乐文化酒店-朵丽c酒店,以“音乐文化”ؓ核心主题Q以“轻奢空间”作为核心品以“格调服务”ؓ服务理念Q精心ؓ“自信、品呟뀁时”的商务_英Q提供多l度的精致商旅体验?酒店公共区定义ؓd休闲I间Q不局限于传统C交I间和酒店大堂的概念Q以音乐酒吧和潮咖啡馆的؜合空间呈玎ͼ成ؓq轻...</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li> <li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FE609771B.jpg" width="110" height="110" alt="银川东湖国际酒店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html" target="_blank">银川东湖国际酒店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">银川东湖国际酒店矗立于闻名久q的“七十二q湖”之一丽景湖畔Q酒店设计具有匠心,建筑气势恢宏Q把伊斯兰徏{精髓与C艺术很好</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/15012A87D0B.jpg" width="110" height="110" alt="梧州国龙大酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html" target="_blank">梧州国龙大酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">梧州国龙大酒店凭借优的地理环境及完善的理服务Q赢得广大旅客的一致好评,梧州国龙大酒店始l让每位下榻酒店的旅客无与u比的</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/1500D48B441.jpg" width="110" height="110" alt="贺州国际酒店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html" target="_blank">贺州国际酒店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">贺州国际酒店是一座具有四星规模及设施的旅游涉外酒店?位于市区中心Q交通方便,地理位置优越Q毗邻贺州市政府Q距汽R?分钟?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/150126FE7F0.jpg" width="110" height="110" alt="l兴国际大酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html" target="_blank">l兴国际大酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">l兴国际大酒店有限公怽于绍兴市大门Q是l兴市首批五星酒店、浙江省首批l色饭店之一。酒店主楼高24层,环境优雅Q拥?8</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FF3E72587.jpg" width="110" height="110" alt="唐山丰润昌盛国际酒店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html" target="_blank">唐山丰润昌盛国际酒店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">唐山丰润昌盛国际酒店是唐山昌盛集团旗下一家全资子公司Q酒店位于唐山市主要城市之一的丰润区?是丰润区高星U豪华酒店之一Q酒?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2567.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/IXb81m7SFo68.jpg" width="110" height="110" alt="九点国际酒店加盟"></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2567.html" target="_blank">九点国际酒店加盟</a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?~10?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">九点国际酒店加盟费用详细数据?需要向品牌总部~纳的费用详l?Q共U?780元) 加盟?保证?使用?理?2050?3690?610?1430??/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2567.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2567.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3701.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/150096DD418.jpg" width="110" height="110" alt="黄山q交大酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3701.html" target="_blank">黄山q交大酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">黄山q交大酒店坐落于黄山母亲x安江边,周围风光l丽、景色优,地理位置非常优越Q位于最J华的商业中心城街附近。步行至</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3701.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3701.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3694.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/15011F9DC88.jpg" width="110" height="110" alt="阜阳国际大酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3694.html" target="_blank">阜阳国际大酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">阜阳国际大酒店设计新颖,建筑华丽、装潢典雅、设施完善,是一家涉外旅渔R店。阜阛_际大酒店拥有各类戉KQ房内陈设豪华,光线?/c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3694.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3694.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li><li class="mbLp-li"> <div class="mbLp-box overflow"> <ul class="biwj"> <c class="mbLp-li-a overflow"> <li class="mbLp-li-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3552.html" target="_blank" ><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FDAED37DF.jpg" width="110" height="110" alt="株洲大中华酒店加?></a></li> <li class="mbLp-li-content"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3552.html" target="_blank">株洲大中华酒店加?/a> <font><c style="font-size:15px">投资费用Q?0~20?/c></font> </li> <li class="mbLp-li-content"> <span class="biwj"><c style="font-size : 10px; color:black">株洲大中华酒店位于株z市天元区天台\上,地处农地——株z市农城,距株z高铁站和京珠高速仅5分钟车程。br株洲大中华酒店集</c></span> </li> </c> <li class="mbLp-link"> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3552.html" class="lia1" rel="nofollow" target="_blank" >目介绍</a> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3552.html" class="lia2" rel="nofollow" target="_blank" >立即咨询</a> </li> </ul> </div> </li> </ul> <div class="dede_pages"> <ul class="pagelist"> <li class="thisclass">首页</li> <li class="thisclass">1</li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_2.html'>2</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_3.html'>3</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_4.html'>4</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_5.html'>5</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_6.html'>6</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_7.html'>7</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_8.html'>8</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_9.html'>9</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_10.html'>10</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_11.html'>11</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_12.html'>12</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_13.html'>13</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_14.html'>14</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_15.html'>15</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_16.html'>16</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_2.html'>下页</a></li> <li class="biwj"><a href='//www.yzkdl.com/xingji/list_20_16.html'>末页</a></li> <li class="biwj"><span class="pageinfo">?<strong class="biwj">16</strong>?strong>142</strong>?/span></li> </ul> </div> </div> <div class="brandR"> <div class="brandR1"> <div class="brandR_t overflow"> <p>默认排序</p></div> <ul class="brand188_mbRp"> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FE609771B.jpg" width="236" height="215" alt="银川东湖国际酒店加盟" /></a> <span class="biwj">银川东湖国际酒店       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/15012A87D0B.jpg" width="236" height="215" alt="梧州国龙大酒店加? /></a> <span class="biwj">梧州国龙大酒?      <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/1500D48B441.jpg" width="236" height="215" alt="贺州国际酒店加盟" /></a> <span class="biwj">贺州国际酒店       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/150126FE7F0.jpg" width="236" height="215" alt="l兴国际大酒店加? /></a> <span class="biwj">l兴国际大酒?      <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FF3E72587.jpg" width="236" height="215" alt="唐山丰润昌盛国际酒店加盟" /></a> <span class="biwj">唐山丰润昌盛国际酒店       <b style="color:red">10~20?/b></span></li> <li class="biwj"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2567.html"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/IXb81m7SFo68.jpg" width="236" height="215" alt="九点国际酒店加盟" /></a> <span class="biwj">九点国际酒店       <b style="color:red">5~10?/b></span></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="recommend"> <div class="recommend-top overflow"> <div class="nct_01 nct_06 overflow"><p>推荐目</p></div> <div class="recommend-change1">换一?/div> </div> <div class="et div1 show" style="display: block;"> <ul class="recommendC overflow"> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2640.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/aPA7j24g9531.png" alt="四明湖开元酒店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>四明湖开元酒店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2640.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2756.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/4l4804UBqpLh.jpg" alt="鼎立国际大酒店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>鼎立国际大酒店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2756.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2334.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/q4Rv0EUDn0B4.png" alt="华L国际酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>华L国际酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2334.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2741.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/94CMY91I1016.png" alt="元一希尔K店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>元一希尔K店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2741.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/2266.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/180727/itoQ9fIk1MSB.png" alt="桂园凤凰酒店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>桂园凤凰酒店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/2266.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> </ul> </div> <div class="et div2"> <ul class="recommendC overflow"> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/6069.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111504/de843c42-fda6-4c26-8f22-12b39a296c1b.jpg" alt="镇江国际饭店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>镇江国际饭店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/6069.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/5830.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111501/IQVPQN1OPC4N819789.jpg" alt="瑞普兰顿酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>瑞普兰顿酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/5830.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/5680.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111501/JWLTA4HVTCHB910475.jpg" alt="华天大酒店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>华天大酒店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/5680.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/5462.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111501/Q205XQHQ6W5D141226.jpg" alt="康帝国际酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>康帝国际酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/5462.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/4907.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/15011BC68D6.jpg" alt="盘锦国际酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>盘锦国际酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/4907.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> </ul> </div> <div class="et div3"> <ul class="recommendC overflow"><li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FE609771B.jpg" alt="银川东湖国际酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>银川东湖国际酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3960.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/15012A87D0B.jpg" alt="梧州国龙大酒店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>梧州国龙大酒店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3947.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/1500D48B441.jpg" alt="贺州国际酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>贺州国际酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3938.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/150126FE7F0.jpg" alt="l兴国际大酒店加?></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>l兴国际大酒店加?/p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3795.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> <li class="recommend-li"> <div class="recommend-img"><a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html" target="_blank"><img src="//www.yzkdl.com/uploads/allimg/111402/14FF3E72587.jpg" alt="唐山丰润昌盛国际酒店加盟"></a></div> <div class="recommend-text"> <div class="pc overflow"><p>唐山丰润昌盛国际酒店加盟</p><span class="biwj"></span></div> <a href="//www.yzkdl.com/xingji/3754.html" class="del" rel="nofollow" target="_blank">了解详情</a> </div> </li> </ul> </div> </div>?div class="footer"> <div class="mainbox"> <p class="fnav"><c style="font-size:20px; color:red">友情链接</c>:2046017086</p> <p></p> <div class="mes overflow"> <p class="fnav"> <a href="//www.yzkdl.com/" title="35ѡ7¼">35ѡ7¼</a><a href='//www.yzkdl.com/jiameng/' ><span class="biwj"><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店加盟?/c></span></a> <a href='//www.yzkdl.com/xm/' ><span class="biwj"><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店目</c></span></a> <a href='//www.yzkdl.com/news/' ><span class="biwj"><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店资讯</c></span></a> <a href='//www.yzkdl.com/zhanhui/' ><span class="biwj"><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店展会</c></span></a> <a href='//www.yzkdl.com/mrt/' ><span class="biwj"><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店名h?/c></span></a> <a href='//www.yzkdl.com/baike/' ><span class="biwj"><c style="margin-right: 25px; text-align:center ;font-size : 20px" >酒店癄</c></span></a> </p> </div> <div class="mes overflow"> <a href="//www.yzkdl.com/" title="35ѡ7¼">35ѡ7¼</a> <div class="mesc"> <p>Copyright©2005-2018 酒店加盟|?版权所?商务合作QQQ?8167658</p> <p>友情提示Q投资风险,多咨询打听、实地考察Q可降低风险Q我们仅作内容的展现者与搬运工, 各位投资者请注意鉴别风险Q本|站Ҏ资者的投资风险概不负法律责任!</p> </div> </div> </div> </div> <div class="b_top"><a href="#to-top" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover" style="opacity: 1;"></span></a></div> <!--q回头部文g--> <!--banner+top--> <!--/*加盟推荐品牌部分*/--> <!--/*新品入驻*/--> <!--news_sroll--> <!--rank--> <!--change--> <!--news_sroll--> <!--热门标签--> <!--癑ֺl计--> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>